ekologiczna biblioteka, Warszawa
A A A

Ekologiczna biblioteka Warszawa - Krzyżacy tom I.

Jednakże dworzan przybywało co chwila, chłopów po większej części na schwał,
surowych jeszcze, ale rosłych, pleczystych, płowowłosych. poprzybieranych już jak do puszczy.
Ci, którzy znali Zbyszka i wiedzieli o jego przygodach krakowskich, witali się z nim jak
ze starym przyjacielem – i znać było, że ma mir między nimi. Inni patrzyli na niego z takim
podziwem, z jakim zwykle patrzy się na człowieka, nad którego karkiem wisiał topór katowski.
Naokół słychać było głosy: “Jużci! Jest księżna, jest Jurandówna, zaraz ją tu ujrzysz, nieboże,
i na łowy z nami pojedziesz.” A wtem weszli dwaj goście krzyżaccy, brat Hugo de Danveld,
starosta z Ortelsburga, czyli ze Szczytna, którego krewny był w swoim czasie marszałkiem,
i Zygfryd de Löwe, także z zasłużonej w Zakonie rodziny – wójt z Jansborku. Pierwszy
dość młody jeszcze, ale otyły, z twarzą chytrego piwożłopa i grubymi, wilgotnymi wargami,
drugi wysoki o rysach surowych, ale szlachetnych. Zbyszkowi wydało się, że Danvelda widział
niegdyś przy księciu Witoldzie i że go Henryk, biskup płocki, zwalił w gonitwach z konia,
lecz wspomnienie owe pomieszało mu wejście księcia Janusza, ku któremu zwrócili się z
pokłonami i Krzyżacy, i dworzanie. Zbliżył się ku niemu de Lorche i komturowie, i Zbyszko,
on zaś witał uprzejmie, ale z powagą na swej bezwąsej, wieśniaczej twarzy, okolonej włosami
obciętymi równo nad czołem, a spadającymi aż na ramiona po obu bokach. Wnet zagrzmiały
za oknami trąby na znak, że książę zasiada do stołu: zagrzmiały raz, drugi, trzeci, aż za trzecim
razem otworzyły się duże drzwi po prawej stronie izby i ukazała się w nich księżna Anna
mając przy sobie cudną przetowłosą dzieweczkę z lutnią zawieszoną na ramieniu.
Ujrzawszy je Zbyszko wysunął się naprzód i złożywszy przy ustach ręce klęknął na oba
kolana w postawie pełnej czci i uwielbienia.
Na ten widok szmer uczynił się w sali, gdyż zdziwił Mazurów postępek Zbyszka, a nawet
niektórych i zgorszył. “A wiera – mówili starsi – pewnikiem nauczył się tego obyczaju od
zamorskich jakowychś rycerzy, a może zgoła od pogan, gdyż nie masz go nawet między
Niemcami.” Młodzi wszelako myśleli: “Nie dziwota, toć dziewce szyję powinien.” A księżna
i Jurandówna nie poznały zrazu Zbyszka, gdyż klęknął plecami do ognia i twarz miał w cieniu.
Księżna myślała w pierwszej chwili, iż to któryś z dworzan zawiniwszy coś względem
księcia prosi jej o wstawiennictwo, lecz Danusia, która wzrok miała bystrzejszy, postąpiła
krok naprzód – i pochyliwszy swą jasną głowę krzyknęła nagle cienkim, przeraźliwym głosem:
– Zbyszko!
Po czym nie myśląc o tym, że patrzy na nią cały dwór i zagraniczni goście, skoczyła jak
sarna ku młodemu rycerzowi i objąwszy go ramionami poczęła całować jego oczy, usta, policzki,
tuląc się do niego i piszcząc przy tym z wielkiej radości póty, póki nie zagrzmieli jednym
wielkim śmiechem Mazurowie i póki księżna nie pociągnęła ją za kołnierz ku sobie.
Wówczas spojrzała po ludziach i stropiwszy się okrutnie z równą szybkością schowała się
za księżnę ukrywszy się w fałdach jej spódnicy, tak że jej ledwie wierzch głowy było widać.
Zbyszko objął nogi pani, ta zaś podniosła go i poczęła witać, a zarazem wypytywać się o
Maćka: czy zmarł, czy też żyw, a jeśli żyw, czy nie przyjechał także na Mazowsze? Zbyszko
odpowiadał niezbyt przytomnie na te pytania, albowiem przechylając się na obie strony starał
się dojrzeć za księżną Danuśkę, która to wychylała się przez ten czas ze spódnicy pani, to
znów dawała nurka w jej fałdy. Mazurowie w boki się brali na owo widowisko, śmiał się i
sam książę, aż wreszcie, gdy wniesiono gorące misy, zwróciła się rozradowana pani do
Zbyszka i rzekła:
– Służże nam, miły służko, a bogdaj nie tylko przy jedle, ale i na zawsze.
Potem zaś do Danusi:
– A ty, mucho utrapiona, wyleźże raz zza spódnicy, bo mi ją do reszty oberwiesz.
Więc Danusia wyszła zza spódnicy, spłoniona, pomieszana, podnosząca co chwila na

W pustyni i puszczy
W pustyni i puszczy - część 1
W pustyni i puszczy - część 2
W pustyni i puszczy - część 3
W pustyni i puszczy - część 4
W pustyni i puszczy - część 5
W pustyni i puszczy - część 6
W pustyni i puszczy - część 7
W pustyni i puszczy - część 8
W pustyni i puszczy - część 9
W pustyni i puszczy - część 10
W pustyni i puszczy - część 11
W pustyni i puszczy - część 12
Moralność Pani Dulskiej
Moralność Pani Dulskiej - część 1
Moralność Pani Dulskiej - część 2
Moralność Pani Dulskiej - część 3
Moralność Pani Dulskiej - część 4
Moralność Pani Dulskiej - część 5
Moralność Pani Dulskiej - część 6
Moralność Pani Dulskiej - część 7
Moralność Pani Dulskiej - część 8
Moralność Pani Dulskiej - część 9
Krzyżacy tom - I
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 10
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy tom - II
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 12
Ogniem i mieczem tom - I
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Ogniem i mieczem - część 10
Ogniem i mieczem - część 11
Ogniem i mieczem - część 12
Ogniem i mieczem tom - II
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Quo vadis
Quo vadis - część 1
Quo vadis - część 2
Quo vadis - część 3
Quo vadis - część 4
Quo vadis - część 5
Quo vadis - część 6
Quo vadis - część 7
Quo vadis - część 8
Quo vadis - część 9
Quo vadis - część 10
Quo vadis - część 11
Quo vadis - część 12
Quo vadis - część 13
Quo vadis - część 14
Quo vadis - część 15
Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - część 1
Syzyfowe prace - część 2
Syzyfowe prace - część 3
Syzyfowe prace - część 4
Syzyfowe prace - część 5
Syzyfowe prace - część 6
Syzyfowe prace - część 7
Copyright (C) ekologiczna-biblioteka.waw.pl