ekologiczna biblioteka, Warszawa
A A A

Ekologiczna biblioteka Warszawa - Quo vadis.


stwo i jak się zowią jego wyznawcy. Gdybym mógł o tym wiedzieć, udałbym się do nich,
stałbym się najpobożniejszym między nimi i zyskał ich ufność. Lecz ty, panie, który, jak
wiem, także spędziłeś kilkanaście dni w domu szlachetnego Aulusa, czy możesz dać mi jaką o
tym wiadomość?
- Nie mogę - rzekł Winicjusz.
- Pytaliście mnie długo o różne rzeczy, szlachetni panowie, i ja odpowiadałem na pytania,
pozwólcie, bym je teraz zadawał. Czy nie widziałeś, cny trybunie, żadnych posążków, żadnych
ofiar, żadnych oznak, żadnych amuletów na Pomponii lub na twej boskiej Ligii? Czy nie
widziałeś, aby kreśliły między sobą jakieś znaki zrozumiałe dla nich tylko?
- Znaki?... Czekaj!... Tak! Widziałem raz, jak Ligia nakreśliła na piasku rybę.
- Rybę? Aa! Ooo! Czy uczyniła to raz, czy kilkakrotnie?
- Raz jeden.
- I jesteś, panie, pewien, że nakreśliła... rybę? Oo!... - Tak jest! - odrzekł zaciekawiany Winicjusz.
- Czy odgadujesz, co to znaczy?
- Czy odgaduję - zawołał Chilon.
I skłoniwszy się na znak pożegnania, dodał:
- Niechaj Fortuna rozsypie na was porównie wszystkie dary, dostojni panowie.
- Każ sobie dać płaszcz! - rzekł mu na drogę Petroniusz.
- Ulisses składa ci dzięki za Tersytesa - odpowiedział Grek.
I skłoniwszy się powtórnie wyszedł.
- Cóż powiesz o tym szlachetnym mędrcu? - spytał Winicjusza Petroniusz.
- Powiem, że on odnajdzie Ligię! - zawołał z radością Winicjusz - ale powiem także, że
gdyby istniało państwo łotrów, on mógłby być królem w tym państwie.
- Niewątpliwie. Muszę z tym stoikiem zabrać bliższą znajomość, ale tymczasem każę wykadzić
po nim atrium.
A Chilon Chilonides, okręciwszy się swym nowym płaszczem, podrzucał na dłoni pod jego
fałdami otrzymaną od Winicjusza kieskę i lubował się zarówno jej ciężarem, jak dźwiękiem.
Idąc z wolna i oglądając się, czy z domu Petroniusza za nim nie patrzą, minął portyk
Liwii i doszedłszy do rogu Clivus Virbius skręcił na Suburę.
„Trzeba pójść do Sporusa - mówił sobie - i ulać trochę wina Fortunie. Znalazłem wreszcie,
czegom od dawna szukał. Młody jest, zapalczywy, hojny jak kopalnie Cypru i za tę ligijską
makolągwę gotów by oddać pół mienia. Tak, takiego właśnie szukałem od dawna. Trzeba
jednak być z nim ostrożnym, bo jego zmarszczenie brwi nie zapowiada nic dobrego. Ach!
Szczenięta wilcze panują dziś nad światem!... Mniej bym się bał tego Petroniusza. O, bogowie!
Przecz stręczycielstwo lepiej dziś popłaca niż cnota? Ha! Nakreśliła ci rybę na piasku?
Jeśli wiem, co to znaczy, niech się udławię kawałkiem koziego sera! Ale będę wiedział! Ponieważ
jednak ryby żyją pod wodą, a poszukiwanie pod wodą trudniejsze jest niż na lądzie,
ergo: zapłaci mi za tę rybę osobno. Jeszcze jedna taka kieska, a mógłbym porzucić dziadowskie
biesagi i kupić sobie niewolnika... Lecz co byś powiedział, Chilonie, gdybym ci doradził
kupić nie niewolnika, ale niewolnicę?... Znam cię! Wiem, że się zgodzisz!... Gdyby była
piękna, jak na przykład Eunice, sam byś przy niej odmłodniał, a zarazem miałbyś z niej
uczciwy i pewny dochód. Sprzedałem tej biednej Eunice dwie nitki z mego własnego starego
płaszcza... Głupia jest, ale gdyby mi ją Petroniusz darował, to bym ją wziął... Tak, tak, Chilonie,
synu Chilona... Straciłeś ojca i matkę!... Jesteś sierotą, więc kup sobie na pociechę choć
niewolnicę. Musi ona wprawdzie gdzieś mieszkać, więc Winicjusz najmie jej mieszkanie, w
którym i ty się przytulisz; musi się ubrać, więc Winicjusz zapłaci za jej ubiór, i musi jeść,
więc będzie ją żywił... Och, jakie życie ciężkie! Gdzie te czasy, w których za obola można
była dostać tyle bobu ze słoniną, ile można było w obie dłonie objąć, lub kawał koziej kiszki,
nalanej krwią, tak długi jak ramię dwunastoletniego pacholęcia!... Ale oto i ten złodziej, Sporus!
W winiarni najłatwiej czegoś się dowiedzieć.”

W pustyni i puszczy
W pustyni i puszczy - część 1
W pustyni i puszczy - część 2
W pustyni i puszczy - część 3
W pustyni i puszczy - część 4
W pustyni i puszczy - część 5
W pustyni i puszczy - część 6
W pustyni i puszczy - część 7
W pustyni i puszczy - część 8
W pustyni i puszczy - część 9
W pustyni i puszczy - część 10
W pustyni i puszczy - część 11
W pustyni i puszczy - część 12
Moralność Pani Dulskiej
Moralność Pani Dulskiej - część 1
Moralność Pani Dulskiej - część 2
Moralność Pani Dulskiej - część 3
Moralność Pani Dulskiej - część 4
Moralność Pani Dulskiej - część 5
Moralność Pani Dulskiej - część 6
Moralność Pani Dulskiej - część 7
Moralność Pani Dulskiej - część 8
Moralność Pani Dulskiej - część 9
Krzyżacy tom - I
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 10
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy tom - II
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 12
Ogniem i mieczem tom - I
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Ogniem i mieczem - część 10
Ogniem i mieczem - część 11
Ogniem i mieczem - część 12
Ogniem i mieczem tom - II
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Quo vadis
Quo vadis - część 1
Quo vadis - część 2
Quo vadis - część 3
Quo vadis - część 4
Quo vadis - część 5
Quo vadis - część 6
Quo vadis - część 7
Quo vadis - część 8
Quo vadis - część 9
Quo vadis - część 10
Quo vadis - część 11
Quo vadis - część 12
Quo vadis - część 13
Quo vadis - część 14
Quo vadis - część 15
Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - część 1
Syzyfowe prace - część 2
Syzyfowe prace - część 3
Syzyfowe prace - część 4
Syzyfowe prace - część 5
Syzyfowe prace - część 6
Syzyfowe prace - część 7
Copyright (C) ekologiczna-biblioteka.waw.pl