ekologiczna biblioteka, Warszawa
A A A

Ekologiczna biblioteka Warszawa - Syzyfowe prace

upodobań, przychodził pop i zabierał dzieci, ażeby je uczynić Moskalami. Miłość dla męża,
nie wiedzieć jakim sposobem, stawała się źródłem zła; dzieci urodzone z tej miłości przychodziły
na świat ze stygmatem przekleństwa. Byli to wrogowie ich ojca, wrogowie jej samej,
wrogowie samych siebie. Pragnąc zniweczyć i zmazać ten straszliwy grzech pierworodny,
dokładała wszelkich starań, żeby uczynić z nich Polaków, sączyła w ich dusze nienawiść do
tego wszystkiego, co w tajemnicy kochała przecie, a mimo wszelkie trudy czytała codziennie
w oczach męża wyraz wiecznego i głuchego żalu...
Nadszedł czas, że życie stało się dla niej katuszą nie do zniesienia. Zalągł się w sercu
skryty jad, tęsknota za czymś, a Bóg wie za czym, tęsknota jak pies nienasycony wiecznie
gryząca. Nie było takiej kryjówki, takiego zaułka i schowania w duszy, gdzie by się przed nią
skryć było można. Jak mała i słaba mucha, która lekkomyślnie siadła na żelaznych szynach i
pod kołami lecącego pociągu straciła skrzydła i nogi, wlokła swe życie ze zmiażdżonym sercem,
ciągle pełzając wzdłuż tej samej drogi.
Aż do śmierci...
Rozchorowała się na zapalenie płuc i prędko zgasła, przeżywszy ledwie lat trzydzieści parę.
Panna Anusia, najstarsza córka, była wówczas kozą czternastoletnią. W ciągu ostatnich lat
życia matki była ona jedyną jej powiernicą, ucieczką i wspomożeniem. Nic też dziwnego, że
wzięła po niej cały spadek duchowy. Już w klasie trzeciej panna Anna wiedziała, jakich to
pociech dostarcza przymusowa religia i co znaczy miłować ucisk, czcić niedole, które on
sprawił. Wiedziała, że nigdy nie wyjdzie za mąż, bo czyby poszła za Rosjanina, czy za Polaka
– zawsze ją czekał los matki. Sama nie żywiąc żadnych wspomnień rosyjskich, chowana
wśród ciągłych gwałtów sumienia, między nienawiścią i umiłowaniami na śmierć i życie, w
samym ośrodku tej tragedii rodzinnej, już we wczesnym dzieciństwie stała się służebnicą narodowej
nędzy. Do pierwszych, do przedwczesnych uczuć jej przywarła zemsta za matkę i
nadała wszystkim strzałom pragnień i marzeń groty i ostrza ze stali. Myśli dzieweczki wyrosły
na zatraconym, nieziemskim gruncie, jakby drzewka, trawy i kwiaty na niedostępnej skale.
Stamtąd, z tej wyniosłości, dziecięcymi oczyma patrzała na świat samotna i do nikogo niepodobna
na ziemi. Koleżanki przezwały ją “Birutą”, gdyż nigdy nie śmiała się oczyma do
chłopców, przysięgła na zawsze zostać dziewicą i czemu innemu, jak mówiła, poświęcić życie.
W gimnazjum musiała chodzić do cerkwi i nosić miano Rosjanki. Ponieważ usiłowała nie
spełniać przepisów rytuału, a bunt czyniła ciągle, jawnie i cicho, więc stosowano do niej rozmaite
kary, grożono wydaleniem ze szkoły i odwoływano się do współdziałania rodzicielskiego.
Pod grozą doktor Stogowski, którego interesy szły wiecznie kiepsko, a od śmierci
żony całkiem źle, sam, wbrew chęci i woli, ze łzami namawiał córkę do posłuszeństwa.
Wszystko to przesycało młodą jej duszę grozą i wstrętem. Z biegiem lat ustaliły się rzeczywiste
jej zasady, jako składowe a czynne części weszły w charakter, stały się usposobieniem i
nałogiem. Panna Anna dużo czytała i pod ławą szkolną niejako zdobyła wykształcenie daleko
szersze, niż sądzono. Była nieufna, zamknięta w sobie, milcząca i nieprzystępna.
Teraz po śmierci matki wzięła w swe ręce zarząd domu i opiekę nad młodszym rodzeństwem.
Trzech braci kształciła w gimnazjum męskim, dwie młodsze siostrzyce w żeńskim.
Czuwała nie tylko nad ich pokarmem i nauką, ale także robiła to samo co matka, to jest
uczyła ich nienawiści do ducha moskwicyzmu. Jednakże między podszeptem jej i matki była
różnica. Tamta czyniła swoje jak szlachetny człowiek, który mocując się ze słabością sił, pełni
obowiązek; ta sprawowała go inaczej, a w taki sposób, jakby “nóż ostrzyła tajemnie”...
Borowicz zakochał się w pannie Annie przy końcu zimy. W dzień mroźny i śniegowy

 

W pustyni i puszczy
W pustyni i puszczy - część 1
W pustyni i puszczy - część 2
W pustyni i puszczy - część 3
W pustyni i puszczy - część 4
W pustyni i puszczy - część 5
W pustyni i puszczy - część 6
W pustyni i puszczy - część 7
W pustyni i puszczy - część 8
W pustyni i puszczy - część 9
W pustyni i puszczy - część 10
W pustyni i puszczy - część 11
W pustyni i puszczy - część 12
Moralność Pani Dulskiej
Moralność Pani Dulskiej - część 1
Moralność Pani Dulskiej - część 2
Moralność Pani Dulskiej - część 3
Moralność Pani Dulskiej - część 4
Moralność Pani Dulskiej - część 5
Moralność Pani Dulskiej - część 6
Moralność Pani Dulskiej - część 7
Moralność Pani Dulskiej - część 8
Moralność Pani Dulskiej - część 9
Krzyżacy tom - I
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 10
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy tom - II
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 12
Ogniem i mieczem tom - I
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Ogniem i mieczem - część 10
Ogniem i mieczem - część 11
Ogniem i mieczem - część 12
Ogniem i mieczem tom - II
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Quo vadis
Quo vadis - część 1
Quo vadis - część 2
Quo vadis - część 3
Quo vadis - część 4
Quo vadis - część 5
Quo vadis - część 6
Quo vadis - część 7
Quo vadis - część 8
Quo vadis - część 9
Quo vadis - część 10
Quo vadis - część 11
Quo vadis - część 12
Quo vadis - część 13
Quo vadis - część 14
Quo vadis - część 15
Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - część 1
Syzyfowe prace - część 2
Syzyfowe prace - część 3
Syzyfowe prace - część 4
Syzyfowe prace - część 5
Syzyfowe prace - część 6
Syzyfowe prace - część 7
Copyright (C) ekologiczna-biblioteka.waw.pl