ekologiczna biblioteka, Warszawa
A A A

Ekologiczna biblioteka Warszawa - Syzyfowe prace

dowolnych. Iłarion Stiepanycz nie próbował chwytać grających na drumlach albo poszukiwać
dzwonników, gdyż z doświadczenia wiedział, jak złe skutki tego rodzaju gorliwość pociąga
za sobą.
Zdarzyło mu się skoczyć z katedry między ławki, gdy dokładnie wystudiował punkt, skąd
dzwonek słychać było bez przerwy. Któż mógł przypuścić, że dzwonienie w jednym miejscu
jest pewnego rodzaju wabikiem? Pędząc do winowajcy między ławkami, Iłarion runął nagle
jak podcięty cedr, nie spostrzegłszy, że od ławki do ławki przeciągnięty był mocny sznur od
cukru. Nazywało się to “łapaniem lwa w sieci – z przynętą”.
Awantury w klasie pierwszej nie przekraczały zresztą pewnego, tradycyjnego poniekąd,
szablonu. Istotne wyrafinowanie w dręczeniu “kałmuka” zdradzały dopiero klasy nieco wyższe:
druga, trzecia i czwarta. Osobliwie do klasy trzeciej Iłarion wchodził pobladły; zbliżając
się do katedry ważył i badał krok każdy. Zanim usiadł na krześle, oglądał je, czy nogi nie są
czasem wykręcone, badał tablicę, czy podczas lekcji na głowę mu się nie zwali, sufit, czy
stamtąd woda mu na łysinę kapać nie zacznie, szufladki stolika, czy stamtąd szczury na niego
nie wyskoczą – itd. Podczas bytności w klasie Ozierskiego – nie było żadnej lekcji. Coś on
tam mówił, wykładał gramatykę rosyjską czy rozdział historii powszechnej, ale tego żywa
dusza nie słyszała. Sprawiało to wrażenie, że nauczyciel dostał pomieszania zmysłów i gada
do siebie.
Jeżeli z dziennika wyrywał kogokolwiek do lekcji, to zawsze stawała na środku jedna i ta
sama osobistość i wypowiadała we wszystkich porach roku jeden i ten sam ustęp. W klasie
trzeciej na przykład uczeń Białek był “specjalistą od kałmuka” i opowiadał przez rok cały
jakąś brednię o tym, jak księżniczka ruska Olga powiązała wróblom ogony i spaliła jakieś
miasto “Iskorostień”. Czasami Iłarion zaczynał spazmatycznie wrzeszczeć:
– Ja ci się, bałwanie, pytam, co wiesz o Karolu Wielkim. O księżniczce Oldze słyszałem
już sześćset razy od ciebie!
Wówczas przewracano ławki, rozpoczynały się bitwy między gromadami uczniów – i w
rezultacie wpadał do klasy brutal inspektor, ażeby któregoś tam z zaczinszczików wsadzić do
kozy, ale i samego Iłariona ostro zwymyślać. Ozierskij był człowiekiem wykształconym.
Władał kilkoma językami, a w klasie ósmej pięknie objaśniał utwory Puszkina i Gogola. Był
jednak tak dalece rozlazły, że z miasta nigdy nie mógł trafić do swego domu. Codziennie
prawie zdarzała się historia, że spotykał na ulicy jakiegoś ucznia i wołał na niego:
– Ty – jak ci tam... Gdzie mieszka nauczyciel Ozierskij?
– No, a przecież pan jesteś nauczyciel Ozierskij.
– To niczego nie dowodzi, o to ci się nie pytają. Prowadź mię do mojego mieszkania...
W klasie pierwszej wykładano również język polski. Był to przedmiot nieobowiązkowy.
Nauczycielem tego “miejscowego języka” był niejaki pan Sztetter, człowiek światły, ale tak
wiekuiście wylękły o swoją posadę, że właściwie niczego nie uczył. Obarczony był liczną
rodziną; kilku chłopców jego uczęszczało do męskiego, a kilka córek do żeńskiego gimnazjum
i zapewne niepokój o los ich przeszkadzał panu Sztetterowi uczyć przynajmniej pisać
ortograficznie. W klasach wyższych zdobywał się biedny belfer czasami na jakąś wzmiankę o
literaturze polskiej, a mówił to z miną tak przerażoną, że tylko śmiech budził.
W klasie pierwszej lekcje języka polskiego odbywały się cztery razy tygodniowo w porze
bardzo niewygodnej, bo między godziną ósmą i dziewiątą z rana. W zimie bywało wtedy szaro
i chłodno. Chłopcy siedzieli skuleni i senni. Nauczyciel przychodził w swoim futrze szopowym,
tulił się w nie i drzemał z otwartymi oczami, podczas gdy wzywani do katedry tłumaczyli
z wypisów Dubrowskiego urywki nudne jak odwar z lukrecji. Po odczytaniu i przełożeniu
na rosyjskie danego “kawałka” następował rozbiór, dokonywany po rosyjsku i na modłę

 

W pustyni i puszczy
W pustyni i puszczy - część 1
W pustyni i puszczy - część 2
W pustyni i puszczy - część 3
W pustyni i puszczy - część 4
W pustyni i puszczy - część 5
W pustyni i puszczy - część 6
W pustyni i puszczy - część 7
W pustyni i puszczy - część 8
W pustyni i puszczy - część 9
W pustyni i puszczy - część 10
W pustyni i puszczy - część 11
W pustyni i puszczy - część 12
Moralność Pani Dulskiej
Moralność Pani Dulskiej - część 1
Moralność Pani Dulskiej - część 2
Moralność Pani Dulskiej - część 3
Moralność Pani Dulskiej - część 4
Moralność Pani Dulskiej - część 5
Moralność Pani Dulskiej - część 6
Moralność Pani Dulskiej - część 7
Moralność Pani Dulskiej - część 8
Moralność Pani Dulskiej - część 9
Krzyżacy tom - I
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 10
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy tom - II
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 12
Ogniem i mieczem tom - I
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Ogniem i mieczem - część 10
Ogniem i mieczem - część 11
Ogniem i mieczem - część 12
Ogniem i mieczem tom - II
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Quo vadis
Quo vadis - część 1
Quo vadis - część 2
Quo vadis - część 3
Quo vadis - część 4
Quo vadis - część 5
Quo vadis - część 6
Quo vadis - część 7
Quo vadis - część 8
Quo vadis - część 9
Quo vadis - część 10
Quo vadis - część 11
Quo vadis - część 12
Quo vadis - część 13
Quo vadis - część 14
Quo vadis - część 15
Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - część 1
Syzyfowe prace - część 2
Syzyfowe prace - część 3
Syzyfowe prace - część 4
Syzyfowe prace - część 5
Syzyfowe prace - część 6
Syzyfowe prace - część 7
Copyright (C) ekologiczna-biblioteka.waw.pl