ekologiczna biblioteka, Warszawa
A A A

Ekologiczna biblioteka Warszawa - Syzyfowe prace

najnędzniejszego pod słońcem. Na tym ich “ukaz” zastał i pozostawił własnemu przemysłowi.
W całej wsi ani jeden gospodarz nie miał nie tylko szkapy, ale nawet źrebięcia; niektórzy posiadali
krowy, jałówki i cielęta, a jeden z kolonistów, Lejba Koniecpolski, posiadał tylko dwie
brodate kozy. Krowy, cielęta i kozy mieszkały zimową porą w izbach pospołu z ludźmi, toteż
ludzie tamtejsi wyglądali niezbyt pociągająco. Gdyby się nieboszczyk Liwiusz zbudził pewnego
pięknego poranku i znalazł w Gawronkach, zobaczyłby znowu na świecie to samo i musiałby
powtórnie z niesmakiem napisać: “obsita... squalore vestis, foedior corporis habitus
pallore ac macie peremti...” Grunta mieszkańców Gawronek leżały pod górą. Wody pędzące z
tej góry myły przez wieki glebę urodzajną i odkrywały opokę, składającą się z samych czerwonych
kamyków, tak pracowicie, że kiedy cywilizacja po długim stękaniu i srogich bólach
spłodziła ukaz i wolnym obywatelom gawronkowskim oddała nareszcie kamyki wraz z większymi
kamieniami – nie było tam już właściwie w czym gmerać.
Gdy nadchodził czas orki, wszyscy gawrończanie udawali się w prośby do Scubioły. On
chętnie użyczał pary koni, parobka – i z kolei obrabiał jedno pólko po drugim. W zamian za tę
usługę brał znowu rozmaity “precent”. Lejba Koniecpolski nie korzystał z łask Scubioły, gdyż
od niego mało co wziąć było można. Toteż skulony, chudy i biedny Lejba uprawiał grunt
odziedziczony sam, literalnie: sam. Do orki pożyczał krowy od sąsiada Piątka, a do brony
zaprzęgał sam siebie albo swą żonę. Źle oni jednak i orali, i bronowali swe dziedzictwo.
Owies był nędzny, kilka zagonków żyta nigdy nie zwracało wsianego ziarna, tylko litościwy
ziemniak żywił familię. A familia Koniecpolskich była bardzo liczna. W skrzywionej chacie,
obok której nie było ani stodoły, ani chlewa, ani płotu, ani kotka, ani nawet wyższego badyla
ostu, mieściła się jedna, jedyna izba, pełna dzieci. Gdyby do tej izby przybyło jeszcze jedno
dziecko albo jedna koza – już by zapewne czarna chałupa rozpękła się na dwoje.
Lejba był rzemieślnikiem. Wyrabiał trepy o drewnianej podeszwie z przyszwą ze starego
rzemienia, okrywającą palce i część stopy. W zimie maty Lejba biegał po wsiach od chaty do
chaty i skupywał stare chłopskie buciska. Czasami tu i owdzie dostał jaki stary but za darmo,
kiedy niekiedy bowiem zlituje się dobry człowiek nad drugim człowiekiem, nawet nad Lejbą
Koniecpolskim... Gdy zgromadził dosyć materiału, szedł do lasu rządowego i ścinał w nocy
dużą osikę. Następnie zaprzęgał się z żoną do małego wózka i drzewo porąbane na kawałki
przyciągał kryjomo nocami do chałupy. Z tego materiału strugał podeszwy. Na wiosnę zaczynali
ludzie dowiadywać się u Lejby o trepy. I szedł handel, wpływało nieco grosza na życie
przez kwiecień i maj. Jednakże gdy nadchodził czerwiec i tamtejszy, gawronkowski przednowek
– z Lejbą bywało bardzo kiepsko. Współwyznawcy odczepiali się od niego byle jakim
datkiem: dziesiątką, dwudziestoma groszami... Wtedy szedł do miasteczka i już to kupował,
już brał, gdy się dało, na kredyt chleb tak zwany żydowski, przynosił do Gawronek kilkanaście
bochenków i rozprzedawał sąsiadom, zarabiając dwa grosze na funcie. Tym sposobem
zyskiwał dla siebie i swej licznej familii dwa, czasami trzy bochenki. Nie ta wszakże pora
roku była w życiu Lejby najgorszą. Straszny czas nastawał wówczas dopiero, gdy prawie
wszyscy mieszkańcy wioski, kto tylko posiadał jakie takie siły, szli na bandos, “w pszenne
kraje”. Chałupy zamykano na klucz i zostawiano na boskiej opatrzności w nadziei, że nic im
się złego nie stanie, a cały tłum wędrował na zarobki. Lejba nie mógł chodzić na bandos, gdyż
nie umiał ani dobrze żąć, ani nie posiadał “dobre sziłe”. Zostawał tedy w pustej wsi i wraz z
żoną i dziećmi – przymierał głodem. Gdy ludzie wesoło ruszali na roboty, Lejba omdlewał z
boleści.

 

W pustyni i puszczy
W pustyni i puszczy - część 1
W pustyni i puszczy - część 2
W pustyni i puszczy - część 3
W pustyni i puszczy - część 4
W pustyni i puszczy - część 5
W pustyni i puszczy - część 6
W pustyni i puszczy - część 7
W pustyni i puszczy - część 8
W pustyni i puszczy - część 9
W pustyni i puszczy - część 10
W pustyni i puszczy - część 11
W pustyni i puszczy - część 12
Moralność Pani Dulskiej
Moralność Pani Dulskiej - część 1
Moralność Pani Dulskiej - część 2
Moralność Pani Dulskiej - część 3
Moralność Pani Dulskiej - część 4
Moralność Pani Dulskiej - część 5
Moralność Pani Dulskiej - część 6
Moralność Pani Dulskiej - część 7
Moralność Pani Dulskiej - część 8
Moralność Pani Dulskiej - część 9
Krzyżacy tom - I
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 10
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy tom - II
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 12
Ogniem i mieczem tom - I
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Ogniem i mieczem - część 10
Ogniem i mieczem - część 11
Ogniem i mieczem - część 12
Ogniem i mieczem tom - II
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Quo vadis
Quo vadis - część 1
Quo vadis - część 2
Quo vadis - część 3
Quo vadis - część 4
Quo vadis - część 5
Quo vadis - część 6
Quo vadis - część 7
Quo vadis - część 8
Quo vadis - część 9
Quo vadis - część 10
Quo vadis - część 11
Quo vadis - część 12
Quo vadis - część 13
Quo vadis - część 14
Quo vadis - część 15
Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - część 1
Syzyfowe prace - część 2
Syzyfowe prace - część 3
Syzyfowe prace - część 4
Syzyfowe prace - część 5
Syzyfowe prace - część 6
Syzyfowe prace - część 7
Copyright (C) ekologiczna-biblioteka.waw.pl