ekologiczna biblioteka, Warszawa
A A A

Ekologiczna biblioteka Warszawa - Syzyfowe prace

– Z daleka, moja pani – rzekł Radek, niekontent wcale z indagacji.
Szynkarka przysunęła sobie lepiej rynkę z duszoną kiełbasą, odetchnęła gniewnie i rzekła:
– Z daleka? “Uczyń” i sam idzie piechtą? Cóż to znowu za moda!
Jędrek zaczerwienił się i zmięszał niepomału.
– Idę – rzekł – do Klerykowa. Skończyłem cztery klasy w Pyrzogłowach, a teraz chcę się
dostać jako do piątej...
– Widzicie... A i cóż to rodzice nie mogli odesłać kuniamy, nie żeby zaś piechotą rypać tyli
świat? Przecie od nas do Pyrzogłowów – a bo ja wiem – będzie pewnie ośm mil z ogunem.
Cóż ta za rodzic, i taki musi być bez honoru, żeby zaś...
– Ja nie mam rodziców – skłamał Radek na poczekaniu i ze złością krajał swoje sczerstwiałe
bułki.
– No, to krewni przecie jacyś muszą być u Boga Ojca?
– Daleko stąd jeszcze do Klerykowa? – zapytał pragnąc uciąć wszelkie pytania.
– Do Klerykowa? Ho ho!... Do Klerykowa, mój panie, to jest po naszemu siedm mil – i
oha. W jeden dzień nie zajdzie, choćby zaś nie wiem jak szedł...
Znużenie niby ogromny ciężar przytłaczało barki uczniaka: z przyjemnością byłby się rozciągnął
na długim i szerokim stole karczmy, w miłej wilgoci, z lekka tylko cuchnącej siwuchą
i starymi kiełbasami, ale wprost lękał się pytań szynkarki. Dopóki nic a nic nie wiedziała o
jego paranteli, traktowała go z jakim takim uszanowaniem. Gdyby się dowiedziała o wszystkim,
z pewnością mówiłaby mu “ty” i spoglądała nań z góry.
Życiorys Jędrzeja Radka krótki był i pospolity. Urodził się we wsi Pajęczyn Dolny, w
czworakach dworskich, na werku biednego fornala. Wiek pacholęcy spędzał już to w izbie,
gdzie mieściły się familie trzech ratajów, już pod odkrytym niebem i nad wiekuiście odkrytą
gnojówką, której toń ciemnofioletowa stała tuż przed drzwiami czworaków. Od wybrzeży
gnojówki do podpórek łoża, wkopanych w ziemię, pełzał na czworakach, nosząc w zębach nie
zawsze czystą koszulinę, przez wysoki, na pół zgniły próg chałupy – następnie zwiedzał samopas
nie tylko tę skromną przestrzeń, ale znacznie szersze obszary gnojów, błot, kałuż i
gnojówek już z twarzą zwróconą ku niebu, co, jak wiadomo, wyróżnia człowieka od bydląt
ziemi – aż do chwili kiedy powołany został do pilnowania przede wszystkim gąsiąt, a w następstwie
maciory z prosiętami na dworskim okólniku. Nie można powiedzieć, żeby te obowiązki
spełniał wzorowo.
Zdarzyło się pewnego razu, że mu karbowy “wytatarował” postronkiem skórę na plecach i
w ich sąsiedztwie do tego stopnia, że winowajca z wielką niechęcią siadał na ziemi; kiedy
indziej sam dworski lokaj za sekretne wylizywanie rynki kuchennej nadarł mu sporo uwłosienia,
ze zbytnią, co prawda, rosnącego bujnością. Te (i wiele innych w tym guście) wskazówki
moralnego prowadzenia się zarówno na okólniku, jak i na szerszym przestworze świata
ugruntowały pierwsze podwaliny pryncypiów społecznych w duszy małego pastuszka i byłyby
zapewne starczyły mu na długo, aż do następnych równie kształcących, jak starczą
wszystkim Jędrkom folwarcznym, gdyby nie interwencja Antoniego Paluszkiewicza, zwanego
Kawką.
Ten Kawka był nauczycielem dwu młodych paniczów. Chodził niegdyś na uniwersytet i
często chełpił się z tego powodu, wygłaszał wolnomyślne mniemania wśród osób, które na
żaden sposób wolnomyślnością przejąć się nie mogły, bo wśród księży i szlachty osiadłej na
intratnych folwarkach, nosił długie, niezgrabne palto, przydeptane buty i obrzydliwie kaszlał.
Mieszkanie guwernera znajdowało się w spiczastej baszcie, nowszymi czasy przystawionej do

wiekowego dworu. O każdej dobie dnia i prawie każdej nocy słychać było stamtąd jednostajne

 

W pustyni i puszczy
W pustyni i puszczy - część 1
W pustyni i puszczy - część 2
W pustyni i puszczy - część 3
W pustyni i puszczy - część 4
W pustyni i puszczy - część 5
W pustyni i puszczy - część 6
W pustyni i puszczy - część 7
W pustyni i puszczy - część 8
W pustyni i puszczy - część 9
W pustyni i puszczy - część 10
W pustyni i puszczy - część 11
W pustyni i puszczy - część 12
Moralność Pani Dulskiej
Moralność Pani Dulskiej - część 1
Moralność Pani Dulskiej - część 2
Moralność Pani Dulskiej - część 3
Moralność Pani Dulskiej - część 4
Moralność Pani Dulskiej - część 5
Moralność Pani Dulskiej - część 6
Moralność Pani Dulskiej - część 7
Moralność Pani Dulskiej - część 8
Moralność Pani Dulskiej - część 9
Krzyżacy tom - I
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 10
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy tom - II
Krzyżacy - część 1
Krzyżacy - część 2
Krzyżacy - część 3
Krzyżacy - część 4
Krzyżacy - część 5
Krzyżacy - część 6
Krzyżacy - część 7
Krzyżacy - część 8
Krzyżacy - część 9
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 11
Krzyżacy - część 12
Ogniem i mieczem tom - I
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Ogniem i mieczem - część 10
Ogniem i mieczem - część 11
Ogniem i mieczem - część 12
Ogniem i mieczem tom - II
Ogniem i mieczem - część 1
Ogniem i mieczem - część 2
Ogniem i mieczem - część 3
Ogniem i mieczem - część 4
Ogniem i mieczem - część 5
Ogniem i mieczem - część 6
Ogniem i mieczem - część 7
Ogniem i mieczem - część 8
Ogniem i mieczem - część 9
Quo vadis
Quo vadis - część 1
Quo vadis - część 2
Quo vadis - część 3
Quo vadis - część 4
Quo vadis - część 5
Quo vadis - część 6
Quo vadis - część 7
Quo vadis - część 8
Quo vadis - część 9
Quo vadis - część 10
Quo vadis - część 11
Quo vadis - część 12
Quo vadis - część 13
Quo vadis - część 14
Quo vadis - część 15
Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - część 1
Syzyfowe prace - część 2
Syzyfowe prace - część 3
Syzyfowe prace - część 4
Syzyfowe prace - część 5
Syzyfowe prace - część 6
Syzyfowe prace - część 7
Copyright (C) ekologiczna-biblioteka.waw.pl